با تصویب اعضای دولت، هزینه‌های مجتمع مس سونگون در احداث جاده دو بانده خواجه به ورزقان به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

به گزارش سهند، هیئت وزیران در جلسه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استنـاد قانون مالیات های مستقیم، با تلقی شدن هزینه های شرکت ملی صنایع مس ایران (مجتمع مس سونگون) در احداث جاده دو بانده خواجه به ورزقان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موافقت کرد.

گفتنی است، جاده دو بانده خواجه به ورزقان در آذربایجان شرقی، تنها مسیر ارتباطی کشور با منطقه اوراسیا بوده و به لحاظ توسعه فضای مناسب جهت شکل­‌گیری فعالیت ­های اقتصادی در منطقه و خارج از منطقه به ویژه با جمهوری ارمنستان، حائز ­اهمیت است.

اشتراک این خبر در :