داوطلب نمایندگی یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این دوره از مجلس ضرورت دارد که افکار و رویکرد نمایندگانش تغییر یابد تا مطالبات مردم تحقق یابد.

محمد ایرجیان با اشاره به اینکه نماینده باید دارای مشخصه های علم،آگاهی و شجاعت باشد،گفت:جامعه امروز برای حل مشکلاتش نیازمند نمایندگان فداکار و متخصص است.

داوطلب نمایندگی یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: این دوره از مجلس ضرورت دارد که افکار و رویکرد نمایندگانش تغییر یابد تا مطالبات مردم تحقق یابد.

وی با بیان اینکه من از قشر ضعیف مردم هستم،اعلام کرد:در دوران فعالیت خود بارها در برابر افراد نالایق قاطع بودند و معتدقم جوانان از نیروی کاری بالا برخوردارند.

ایرجیان با اشاره به اینکه من اهل مبارزه به نفع مردم هستم،گفت:برای حل امور و مشکلات مردم همچنین پیشرفت ایران باید به راس امور یعنی همان مجلس راه یابم.

وی در خصوص دغدغه های خود اظهار کرد:مشکلات بازار و کسبه،ورزشکاران و جوانان از جمله اولویت های من است.

ایرجیان در مورد هیئت همراه خود اعلام کرد:همراهان من از جمله اقشار مختلف مردم بودم که این برای نمایش وحدت بود.

وی در پاسخ به سوال موفقیت طرح تهول سلامت اذعان داشت: ذات این طرح خوب است اما به دلیل کار غیر کارشناسی لطمه آن به اقشار ضعیف جامعه وارد شد.

داوطلب نمایندگی یازدهمین دوره از انتخابات مجلس در راستای وابستگی خود به جریان های سیاسی اعلام کرد: من از بطن مردم هستم و به هیچ جریان خاصی وابستگی ندارم.

محمد ایرجیان با یادآوری تجربه خود از انتخابات شورای شهر گفت: مردم به دنبال تخصص و خدمت صادقانه هستند و به شخص اصلح رای خواهند داد.

اشتراک این خبر در :