کمیته پدافند غیر عامل در استانها مأموریت دارند به منظور برآورد تهدید، کاهش آسیب پذیریها و پایدار نمودن استانها، تداوم چرخه خدمات ضروری و ارتقاء تحمل و مقاومت مردم، حفاظت از جان مردم، تأمین نیازهای ضروری و مورد نیاز مردم و استفاده از کلیه امکانات مردمی و بسیج منابع در شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات نظامی دشمن اقدامات زیر را انجام دهد.

در حالی سیل برخی استانهای کشور و بویژه استانهای خوزستان  و گلستان را درگیر خود نموده است که سازمان پدافند غیرعامل یک درصد بودجه دستگاههای اجرایی کشور را در جیب خود دارد و موظف است با این بودجه نه چندان کم، تهدیدهای احتمالی طبیعی و غیرطبیعی را شناسایی نموده و در راستای کاهش آسیب پذیری ها گام بردارد. اما تا به حال و با بحرانی شدن و فاجعه بار شدن اوضاع در برخی مناطق سیل زده هنوز هم لااقل گزارشی گذرا از پیش بینی ها، اقدامات، تامین ها وهشدارهای پیش از بروز سیل و البته نه یکی دو روز مانده! مشاهده نشده است.

آیا با قطع گسترده درختان در استان گلستان و جنگل زدایی و سبز شدن جاده های غیر اصولی و ساخت و سازهای غیر ضروری و  اعیان نشین در جنگل های شمال هیچ تهدیدی متوجه کیان و امنیت طبیعی این منطقه و مردمان متوجه نبوده است؟ و آیا سازمان پدافند غیر عامل در این زمینه پیش بینی ها و اقدامات و هشدارهای لازم را ارائه نموده است؟ آیا با توجه به خاصیت زمین های استان خوزستان در جذب حداقلی آب توسط خاک این منطقه که در مجاورت رودخانه های بزرگی قرار دارند، آیا اصول شهرسازی و ایمنی ساکنین این مناطق در مقابل تهدید سیل رعایت شده و یا حداقل در این زمینه مقاومتهایی از سوی سازمان پدافند غیرعامل اعمال شده است؟

آیا جایگاه تداوم چرخه خدمات اساسی و تأمین نیازهای ضروری مردم (نان، غذا، برق، انرژی اضطراری، سلامت و بهداشت و درمان تأمین جان پناه امن برای مردم) در شرایط تهدید  و بحران که یکی از وظایف این سازمان می باشد، به نحو مطلوب در مناطق درگیر سیل مشاهده می شود؟ و اینها در حالی است که گزارشات متعددی از نداشتن آب و غذای کافی و بهداشت مناسب و به صدادرآمدن آژیر احتمال بروز انواع بیماریها به صدا درآمده است.

یکی از برکات ایجاد تغییرات در قوه قضائیه می تواند ایجاد حساسیت بیشتر و مسئول تر نمودن مسئولان در سایه نظارت بر عملکردشان مطابق وظائف و مسئولیتهایشان باشد و مناسب به نظر می رسد که در قضیه سیل های اخیر قوه محترم قضائیه، میزان کار انجام شده به نسبت بودجه در اختیار سازمان پدافند غیرعامل را البته با ملاحظه برخی محدودیتهای این سازمان مورد بررسی و نظارت ویژه قرار دهد تا کارایی این سازمان بیش از پیش افزایش یابد و قبل از بروز بحران ها بتوانیم پیشگیری نموده و یا با حداقل خسارتها و تلفات از بجران ها عبور نمائیم.

یونس یوسفی/

اشتراک این خبر در :