یکی از ویژه ترین نقش های رسانه در جامعه امروز، نقش نظارتی آن هاست و هر چقدر رسانه ها مستقل تر و آزادتر باشند، نقش نظارتی آن ها پر رنگ تر خواهد بود، چیزی که خیلی ها از آن وحشت دارند!

روز خبرنگار امسال هم مثل همه سال های گذشته با تبریک ها و شادباش های گذرا گذشت، اما شاهد بودیم در همین روز خبرنگار هم بعضی مدیران دولتی و حتی بخش خصوصی رسانه ها را به باد تهدید و تحدید گرفتند!

خبرنگاران و رسانه ها یکی از ارکان مهم دموکراسی هستند و نقشی ویژه در دنیای امروز ایفا می کنند، دنیای امروز بدون رسانه ها قطعاً یک چیز بسیار بزرگی کم خواهد داشت.

یکی از ویژه ترین نقش های رسانه در جامعه امروز، نقش نظارتی آن هاست و هر چقدر رسانه ها مستقل تر و آزادتر باشند، نقش نظارتی آن ها پر رنگ تر خواهد بود، چیزی که خیلی ها از آن وحشت دارند!

رسانه های مستقل و آزاد به مثابه بزرگترین فرصت ها برای جوامع و حکومت ها هستند، چرا که نقش سیستم های نظارتی عریض و طویل را رایگان و گاهی بهتر ایفا می کنند و در همین کشور و استان خودمان نمونه های متعددی داریم که با ایفای نقش نظارتی رسانه ها با تخلفات انجام یافته برخورد یا پیشگیری شده است.

مگر در همین قضایای تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز و دیگر شرکت های دولتی که منجر به ورود دستگاه های نظارتی به موضوع و ممنوع الخروج شدن رئیس کل سازمان خصوصی سازی و تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی در مجلس شورای اسلامی شاهد ایفای نقش نظارتی رسانه ها نبودیم؟ یا همان بحران زیستی کاوه سودا که منجر به تشکیل گروه ویژه تحقیق از سوی دانشگاه تبریز شد؟

دوستی در مورد یکی از اخلال گران دانه درشت اقتصادی کشور تعریف می کرد که فلانی آنقدر از قانون نمی ترسید که از رسانه ها می ترسید!

در استان کم پرونده فساد اقتصادی و… نبوده که پس ورود رسانه ها به موضوع، دستگاه های نظارتی و قضایی با متخلفان برخورد کرده اند، با مرور اتفاقات سال های گذشته بیشتر از تعداد انگشتان دست می توان برای این منظور نمونه آورد. اما عمده شکایت های مدیران دستگاه های دولتی از خبرنگاران و رسانه ها به جهت ایجاد فشار در قبال ایفای همین نقش ویژه نظارتی رسانه هاست تا خبرنگاران را از ادامه پیگیری موضوع دلسرد کنند.

مخابره هر گونه پیامی از سوی هر مسئولی هر چند به شوخی برای کم رنگ کردن ایفای نقش نظارتی رسانه ها قابل قبول نیست، این قطعاً اشتباه است و چنین تفکری راه به ناکجا آباد خواهد برد.

ما هیچ گاه زبان مان کوتاه نخواهد شد، چرا که در شهری زندگی می کنیم که روزگاری امیرکبیرها، ستارخان ها و دکتر مصدق ها در آن مدیر بوده اند و در شهری هستیم که همین چند روز پیش سالروز قیام مردمش برای مشروطه خواهی و دموکراسی را جشن گرفتیم.

اشتراک این خبر در :