مفتون امینی در مرور خاطراتش، ناگفته‌هایی از شهریار را بازگو کرد.

 

او گفت: شهریار هم به نحوی سنتی بود اما شباهتی به خیلی از سنتی‌ها نداشت. نماز و دعایش سرجایش بود اما نزدیک‌ترین دوستش، رویکرد دیگری داشت. به قیافه خیلی اهمیت می‌داد و می‌گفت اگر کسی تارزن خوبی باشد، محال است که بدقیافه باشد؛ اگر وجاهت نداشته باشد، حداقل ملاحت دارد. او در ادامه اضافه کرد: به عقیده من حتی جریان فیلمش هم درست نیست. شهریار باحیا بود و فکرنمی‌کنم جریان معشوقه‌اش را به دختر و پسرش هم گفته باشد. شهریار ماجرای معشوقه‌اش را فقط به من و علی‌اصغر شعردوست گفته است.

اشتراک این خبر در :