شهردار اسبق تبریز، از ایرج شهین باهر به عنوان یک فرد متخصص در حوزه شهرسازی و دارای معلومات برای اداره شهر یاد کرد و گفت: این تخصص باعث خواهد شد تا اقدامات مناسبی در شهرداری انجام شود. 

به گزارش سهند، علیرضا نوین درباره پروژه های عمرانی شهرداری تبریز در دوره حاضر اظهار کرد: عدم بهره برداری و افتتاح پروژه های بزرگ در حال حاضر به خاطر شرایط مالی است و امیدواریم دولت با تزریق بودجه های عمرانی، بسیاری از مشکلات شهرداری را حل کند.

او یادآور شد: در دوران شهرداری بنده نیز مشکلات و ضعف هایی وجود داشت و اکنون نیز وجود دارد پس باید همچنان برای حل مشکلات تلاش کرد.

شهردار اسبق تبریز درباره ایرج شهین باهر تصریح کرد: آقای شهین باهر علم و اطلاعات کافی برای شهرداربودن را دارند و مسلما این باعث خواهد شد تا اقدامات مناسبی را انجام دهند.

او همچنین افزود: شهردار بودن چند شاخصه مهم دارد که یکی دارا بودن علم مدیریت فنی شهر و دیگری اصطلاحا موجه بودن از نظر اجتماعیات است. آقای باهر علم تئوری مدیریت شهر را داراست به این معنی که شهرساز است و از نظر مدیریتی نیز کارهای عمرانی شخصی انجام داده و یک NGO به نام نظام مهندسی را مدیریت کرده است.

نوین بیان کرد: آقای باهر به عنوان یک فرد تبریزی به این شهر تعصب دارد و من آن را احساس کرده ام و به عنوان یک فرد متخصص و با معلومات انتظار داریم بتواند تخصص خود را به کار بگیرد، تکلیف پروژه های قبلی مانند میدان آذربایجان را مشخص کند و پروژه هایی که مقابل دید عموم شهروندان است از جمله خدماتی مثل آسفالت نیز تسریع شود.

اشتراک این خبر در :