شهردار منطقه پنج تبریز گفت : با اصلاح و تغییرات صورت گرفته در طرح هندسی کوی گاز شهرک باغمیشه  تعداد درختهای نیازمند جابجائی  به ۳۸ اصله کاهش یافته است .

به گزارش آوای سهند، میرعلی اصغر نساج با اعلام این خبر گفت : طرح اصلاحات هندسی کوی گازدر شهرک باغمیشه با هدف کاهش ترافیک دریکی از پرترددترین خیابانهای باغمیشه اجرا می شود.

وی در ادامه افزود : با ایجاد اصلاحات هندسی در کوی گاز باغمیشه و دوبانده کردن مسیر، شاهد عبور ترافیکی سهل و آسان و همچنین ایجاد دسترسی به شهرک مرزداران، نصر و کوی گازخواهیم بود.

شهردار منطقه پنج با اشاره به قرار گرفتن ۲۹۰ اصله درخت در مسیر این پروژه که نیازمند جابجائی بود به ایجاد اصلاحات در طرح ترافیکی کوی گاز گفت : با هدف به حداقل رساندن تعداد درختان نیازمند جایجائی طرح اصلاحات هندسی پس از ارائه تغییرات به کمیته فنی شورای ترافیک تبریز جهت بررسی مجدد ارسال و به تایید اعضاء رسیده است.

نساج در این خصوص گفت : با اصلاحات صورت گرفته تعداد درختانی که جابجا خواهد شد از ۲۹۰ به ۳۸ اصله کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه جابجایی درختان از کمیسیون حفظ وگسترش اقدام به اخذ مجوز نموده اظهار داشت : جابجایی درختهای واقع در مسیر پروژه با نظارت کارشناسان سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری انجام می شود.

اشتراک این خبر در :